Nog veel vragen onbeantwoord na windenergie-webinar gemeente DinkellandHet webinar van de gemeente Dinkelland via YouTube. Er keken zo'n tweehonderd mensen. (Foto: YouTube)
Van de redactie | 18-11-2020
DINKELLAND – De gemeente Dinkelland heeft het webinar over windenergie achter de rug. Inwoners werden er wijzer van, maar bleven ook met nog veel vragen zitten.

Geen windmolens is geen optie, was de boodschap van de presentatie. Het is niet de vraag of er windmolens komen. Ze komen er. ‘Zonne-energie en windenergie zijn de beste technieken op dit moment.’ ‘Het landschap gaat sowieso veranderen de komende tijd.’ ‘Met zonne-energie alleen redden we het niet. Dus komt er windenergie.’ Zomaar een paar kreten die de kijkers gepresenteerd kregen tijdens de webinar.

Het plan is om achttien windturbines te plaatsen in Noordoost-Twente (Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal). Niet in de natuur en in karakteristieke landschappen, maar wel in open landschappen en bij stedelijke invloed zoals de snelweg A1, bij industrie en vlakbij bestaande, Duitse windmolens (in De Lutte).
Ze variëren van grootte, tot 240 meter aan toe.
De kaart met 'zoekgebieden', oftewel de beoogde locaties voor windturbines. (Foto: YouTube)

Net als Nieuwleusen?

Dat zulke stellingen nogal dreigend overkomen; daar was aan gedacht. En dus werd een filmpje gestart waarin een soortgelijk proces in Nieuwleusen werd uitgelegd. Hoewel, soortgelijk? In Nieuwleusen stonden al windturbines en de provincie wilde er nog meer. Bovendien ligt Nieuwleusen niet in een Nationaal Landschap.

‘We moeten wel, landelijk beleid’

De uitleg van wethouder Ben Blokhuis was wat meer regionaal gericht en zorgde voor meer inzicht. “We wonen in een Nationaal Landschap en daar zijn windturbines niet toegestaan. Waarom willen we dan toch ons landschap opofferen? Omdat alle regio’s moeten meewerken aan het landelijke beleid. Er zijn dertig RES-regio’s ingericht en wij vallen onder de RES-regio Twente. Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal voeren hierin samen beleid. Alle regio’s moeten een bijdrage leveren en dat geldt dus ook voor ons. Het is landelijk beleid waar we gehoor aan moeten geven.”

‘Doe het zelf, anders doet een commerciële partij het’

Via ‘Windkracht’ willen de gemeenten hun inwoners de kans geven om mee te doen aan het windenergieproject. Inwoners mogen zelf met projectideeën komen. Doen ze dat niet, dan krijgt een commerciële partij de kans.

Compensatie voor overlast

Inwoners kunnen zelf ‘participeren’. Daar zijn meerdere opties voor: omwonenden kunnen mede-eigenaar van de molen worden of financieel risicodragend deelnemen aan het project (aandelen). Een omgevingsfonds is ook een optie; dan komt een deel van de opbrengsten ten goede aan de omgeving (zoals een sportclub in de buurt). Bij een omwonendenregeling krijgen buurtbewoners korting op verduurzaming van hun woning of korting op groene stroom.

Zijn deze participatie-opties manieren om draagvlak voor de plannen te creëren onder inwoners, een manier om ze tóch enthousiast te maken? Nou nee, de beleidsmakers noemen het compensatie. Geluidsoverlast, slagschaduw, veiligheidsrisico’s: heb je er last van, dan moet je gecompenseerd worden.

Zijn de plannen onherroepelijk?

Gaan de windenergieplannen sowieso door? Nee, dat niet.

Allereerst moet er een onderzoek komen naar beschermde flora en fauna in het gebied. Er moet worden uitgerekend welke effecten windturbines op de lokale natuur hebben. Dat gaat om de aanleg en installaties ervan, maar ook om de effecten als de windturbines er eenmaal staan. Ze staan immers niet voor niets bekend als grote vliegenmeppers en vogeldoders.

Dan is er nog de provincie. Gedeputeerde Staten heeft al aangegeven een uitzondering voor windenergie te willen maken voor het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Windturbines zijn namelijk verboden in een Nationaal Landschap. De status Nationaal Landschap wil Gedeputeerde Staten niet opgeven, maar er wel een uitzondering in opnemen. Provinciale Staten moet zich echter nog over het voorstel buigen.

Dan is er nog de gemeenteraad. Die stelt het uiteindelijke beleid vast. Dat doen ze mede op basis van de uitkomsten van de enquête die is gehouden onder inwoners. Ook worden alle bezwaren meegenomen. De bezwaarperiode loopt nog, dus inwoners kunnen hun visie nog indienen bij de gemeente.

De verwachting is dat het beleid in het voorjaar van 2021 vastgesteld gaat worden. Daarna kunnen alle vergunningen worden aangevraagd.

Nog veel vragen

Het was voor het eerst dat een online bijeenkomst werd gehouden over een onderwerp dat de hele streek aangaat. Een fysieke bijeenkomst was niet mogelijk, vandaar dat werd gekozen voor een live uitzending via YouTube. Zo’n tweehonderd mensen woonden de webinar bij.

Aan het begin werd kijkers verteld dat ze vragen konden indienen via e-mail (info@energievannoordoosttwente.nl) en telefoon (06 57083870). Uiteindelijk werden enkele vragen beantwoord. “Omwille van de tijd gaan we nu niet meer vragen beantwoorden,” was de uitleg. “De vragen worden nog wel beantwoord, maar op een later tijdstip. Via de website van de gemeente.”

In Tubbergen is donderdagavond een soortgelijk webinar via YouTube te volgen.

 
Volg ons