Gemeenteraad Dinkelland buigt zich over financiële situatieDenekamp gemeentehuis (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 29-06-2020
DINKELLAND - De gemeenteraad van Dinkelland zal vanavond vergaderen.

Vanaf 19.30 uur worden weer diverse besluiten genomen. Zo buigt de raad zich over het kwaliteitsplan openbaar groen. Hierbij maakt de gemeente specifieke keuzes over de mate van onderhoud aan dit groen. Verder staan wat financiële items op de agenda, waaronder de jaarstukken 2019 van de gemeente en de Noaberkracht-begroting.
Volg ons